Asian ts sex poika homoseksuaaliseen video

asian ts sex poika homoseksuaaliseen video

Vapaat naiset suomi24 homo seksi

SEKSIKÄS MIES ALASTI HOMOSEKSUAALISEEN ASIAN TS

MIES HAKEE HOMOSEKSUAALISEEN SEURAA SEKSIKÄS MIES

Puhtaussäädöksistä luovuttiin muuten, mutta makaamiskiellon katsottiin olevan voimassa. Hän lisää, etteivät puhtaussäädökset, Israelin kansan erottuminen muista kansoista tai mieskunnian säilyttäminen toimi kristillisen kannan määrittämisessä teologisina argumentteina.

Kuitenkin hän toteaa, että Mooseksen kolmannen kirjan jakeet koskevat homoseksuaalista yhdyntää, eivätkä teologit ole päässeet yksimielisyyteen siitä, voidaanko näitä jakeita laajentaa käsittämään sitä, mitä homoseksuaalisuudella tarkoitetaan nykypäivänä. Hän katsoo, ettei Vanhan testamentin tarkastelu tuo asiaan lisävalaistusta. Luomiskertomuksesta, jota on usein käytetty argumenttina tässä yhteydessä, ei hänen mukaansa voi päätellä kuin sen, että Jumala loi miehen ja naisen, mikä tosiasia ei muutu, vaikka heidän seksuaalinen halunsa suuntautuisikin samaan sukupuoleen.

Uudessa testamentissa on ainakin kolme kirjaa, joissa viitataan homoseksuaalisiin tekoihin. Nämä ovat Kirje roomalaisille 1: Myös Juudaksen kirjeen 1: Sen sijaan yhdessäkään neljästä evankeliumista ei ole mainintoja homoseksuaalisuudesta, kuten ei myöskään Apostolien teoissa , Johanneksen ilmestyksessä tai muissa seitsemässätoista kirjeessä [35] [36] Suomenkielisessä Raamatussa ei käytetä sanaa homoseksuaalisuus, mutta sen sijaan Raamatun englanninkielisessä ESV- käännöksessä käytetään lausetta "men who practice homosexuality" 1 Corinthians 6: Uuden testamentin roomalaiskirjeen 1: Tätä roomalaiskirjeen kohtaa on joskus kutsuttu tärkeimmäksi raamatulliseksi homoseksuaalisuuteen kantaa ottavaksi kirjoitukseksi.

Tämä kirjoitus on teologien keskuudessa nykyisin hyvin kiistelty sekä nykyaikaan soveltuvuutensa puolesta, että alkuperäisen tarkoituksensakin vuoksi, [44] vaikka Laitinen toteaa sen olleen tulkintansa suhteen ongelmaton aina -luvuille saakka. Nykyisin osa tutkijoista tulkitsee yhä kirjoituksen tuomitsevan kaikenlaisen homoseksuaalisuuden, kun taas liberaalimmat eivät näe sen tuomitsevan homoseksuaalisuutta sen nykyisessä merkityksessä lainkaan.

Laitinen on tarkastellut Paavalin kirjeiden suhdetta homoseksuaalisuuteen. Hän käsittelee kolmea erilaista selitysteoriaa kirjeiden merkityksestä, joista ensimmäinen koskee selitysmallia, jonka mukaan kirjoitusten tarkoituksena on tuomita seksuaalisen suuntauksen vaihtaminen toiseksi, ei niinkään synnynnäistä homoseksuaalisuutta. Tämän teorian hän sanoo olevan jo suurilta osin hylätyn teologien keskuudessa ja toteaa itse sen olevan kestämätön. Toinen teoria koskee tulkintamallia, jossa Paavalin kirjoitusten on katsottu viittaavan alaikäisiin seksikumppaneihin.

Myös tämän teorin hän hylkää mm. Hän mainitsee myös lähestymistavan, jonka mukaan kristitty voisi elää homoseksuaalisuudessa, koska pelastus saadaan uskosta Kristukseen. Kuitenkin hän katsoo, ettei syntien anteeksi antaminen ole lupa synnin tekemiseen. Toiset tutkijat ovat huomauttaneet, että tekstissä ei varsinaisesti viitata suoraan homoseksuaalisuuteen syntinä, vaan ennemminkin synnin palkkana: Jumala on jättänyt ihmiset kirjoituksessa mainittuun tilaan jonkin suuremman synnin takia.

Laitinen tulkitsee, että rangaistuksena Jumalan hylkäämisestä ihminen on hylätty tahtonsa mukaisesti mielihalujensa valtaan, jossa hän häpäisee saastaisilla teoilla oman ruumiinsa ts. Jumala on sallinut ihmisten häpeällisten himojen kontrolloida heidän elämäänsä. Paavalin ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille 6: Siinä, missä suomenkielinen Raamattu käyttää termiä "miesten kanssa makaavat miehet", alkuperäiset kreikankieliset termit ovat arsenokoitēs ἀρσενοκοῖται, , malakos μαλακός ja porneia πορνεία.

Varsinkin termi arsenokoitēs on ollut jo vuosisatojen ajan haasteellinen raamatuntutkijoille. Termi oli kuitenkin tuntematon kreikan kielessä ennen Paavalia, eikä sitä käytetä Raamatussakaan kuin kaksi kertaa, [40] [49] toisen kerran ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle 1: Suomenkielisessä Raamatussa käytetään myös tässä kohdassa termiä "miesten kanssa makaavat miehet".

On mahdollista, että termi arsenokoitēs on joko juutalainen käännös kreikan kielestä, tai jopa Paavalin itsensä keksimä. Myöhemmässä kristillisessä kirjallisuudessa termiä käyttää Pyhä Johannes Paastoaja luvulla käsitellessään seksuaalisia syntejä. Hän käyttää sanaa arsenokoitia , joka voi tarkoittaa passiivista vastaanottamista tai aktiivista tekoa, ja toteaa, että "monet miehet harjoittavat arsenokoitia - syntiä jopa vaimojensa kanssa".

Tässä yhteydessä termi siis ei ilmeisesti tarkoita miesten välistä seksuaalista kanssakäymistä vaan luultavimmin anaaliyhdyntää yleisesti.

Joidenkin teologien mielestä termi siis tarkoittaa homoseksuaalisuutta itsessään, mutta toiset tulkitsevat sen tarkoittavan nuoriin poikiin tai prostituoituihin kohdistuvia homoseksuaalisia tekoja.

On myös esitetty, että termi sisältäisi myös naisten väliset homoseksuaaliset teot. Termi malakos juontanee juurensa sanoista "pehmeä" tai "ylellinen", ja myös sen suhteen kiistellään siitä, viittaako se yleisesti homoseksuaalisuuteen vai prostituoituihin taikka alaikäisiin kohdistuviin homoseksuaalisiin tekoihin.

Kristinuskossa se on tavallisimmin käännetty tarkoittamaan haureutta tai huoruutta, nykyisin yleensä moraalittomuutta, mutta senkin merkityksestä kiistellään. Alkuperäiset termit ovat siis edelleen teologien kesken kiisteltyjä, vaikkakin suomenkielisen Raamatun perusteella tekstit näyttäisivätkin tuomitsevan homoseksuaalisuuden kokonaisuudessaan. Tässäkin raamatunkohdassa alkuperäisen termin merkityksestä on kiistelty. Heteras tarkoittaa yleensä "toista", kun taas sanan sarkos merkitys kääntyy englanniksi sanaksi "flesh", joka voi viitata fyysiseen ruumiiseen tai ihmisluontoon.

Sekä Matteuksen evankeliumissa 8: Tässä Luukkaan evankeliumin kohdassa termi, joka on käännetty suomeksi sanaksi "palvelija" on kreikankielinen doulos. Muissa yhteyksistä sairaasta henkilöstä käytetään sanaa pais , joka voidaan kääntää monella tavalla. Kuitenkin sanaa pais on kreikan kielessä käytetty kuvaamaan myös "poikaa" seksuaalisessa merkityksessä engl. Sen tähden on esitetty, että Jeesus parantaessaan Kapernaumin sadanpäällikön "palvelijan" hyväksyi, taikka ei ainakaan tuominnut homoseksuaalisuutta.

Tämä kohta Jeesuksen puheissa viittaa alun alkaen eunukeihin. Ainakin useimmat englanninkieliset raamatunkäännökset käyttävätkin edelleen termiä eunukki. Siitä, mitä tarkoittavat ne miehet, jotka syntymästään saakka ovat eunukkeja, on jälleen käyty paljon keskustelua. Osa tieteilijöistä on sitä mieltä, että tällä tarkoitettaisiin syntymästään homoseksuaaleja.

Muilla miehillä hän sen sijaan ei näe muuta mahdollisuutta kuin avioliiton, vieläpä siinä tarkoituksessa, josta Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa puhutaan: Toisen Samuelin kirjan 1: Osa Raamatun tulkitsijoista on ajatellut tämän Daavidin ja Joonatanin suhteen olleen luonteeltaan homoseksuaalinen, mutta perinteisempi linja tulkitsee kyseessä olleen ennemminkin syvä ystävyys. Eksegeettinen ja raamattuteologinen selvitys Raamatun viittauksista homoseksuaaliseen käyttäytymiseen.

What does the Bible say about homosexuality? The Bible and Homosexual Practice: Texts and Hermeneutics The Meaning of Sex: Christian Ethics and the Moral Life Judaism and Christianity Galaxie Software Electronic Publishing.

The Condemnation of Homosexuality in 1 Corinthians 6: Homosexuality Revisited in Light of the Current Climate Paul, the Goddess Religions, and Queer Sects: Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Tapparan tausta on kuitenkin vähän herraskaisempi kuin Ilveksen, sillä seuran alkulähteenä oli suomenruotsalainen Tammerfors Bollklubben TBK.

Tapparan kannattajat tulevat myös paljolti Tampereen ympäristöstä. Voidaan sanoa, että tapparalaiset ovat enemmän "maalaisia". Muun muassa Aamulehden kuuluisa toimittaja, entinen potkupalloilija Matti Pitko on valkeakoskelaisena tietysti Tapparan vankkumaton kannattaja. Tapparan logon, sen kirveen, on muuten muotoilut Pitkoakin kuuluisampi Kimmo Kaivanto. Ilveksen kannattajat tulevat enemmän Tampereen ydinkeskustasta, perustamperelaisista. Ilveksen kannattajuus periytyy varmemmin isältä pojalle.

Aluksi tuli mieleen, että "kiksien saaminen" voisi tulla arkikielen kiksauttaa-verbistä, joka arkikielessä tarkoittaa naimista, nopeaa sukupuoliyhdyntää. Kiksien saaminenhan merkitsee mielihyvää, ehkä joskus jopa orgasmin kaltaista hyvän olon tunnetta. Jos työssä viihtyy, siitäkin voi saada siis kiksejä. Mutta ilmeisesti kiksien saamisen lähtökohta on kuitenkin englannin kielen sanassa kick , joka tarkoittaa paitsi potkua, tietyissä yhteyksissä myös voimaa, tarmoa ja tehoa.

Lisäksi get a kick out of on yhtä kuin saada jostakin huvia tai piristystä. Asun Turun Kakskerrassa Brinkhallintiellä, ja meillä on aina todella huono kenttä matkapuhelimessa, vaikka tukiasemaan on matkaa reilu kilometri. Nyt on rakennettu Niemenkulmantielle uusi tukiasema, josta olisi suora yhteys meillekin: Olen yrittänyt kysellä asiasta, mutta kukaan ei vastaa. Saisitko asian jostain selville? Kakskerran Niemenkulmantielle rakennettu uusi Soneran tukiasema on jo elokuussa otettu käyttöön, mutta jos kysyjän matkapuhelimessa on jokin muu operaattori, niin eihän siitä kuuluvuus parane.

Tukiasemat eivät ole suinkaan aina kaikkien operaattorien yhteiskäytössä. Jos kuuluvuus ei tyydytä, on syytä ottaa yhteyttä oman operaattorin tekniseen asiakaspalveluun. Jos sieltä ei tule apua, kannattaa vaihtaa operaattoria.

Kysymykseen, miksei presidenttipari käynyt ehtoollisella, Raision kirkkoherra, lääninrovasti Pertti Ruotsalo haluaa huomauttaa, että ehtoollinen on lähtökohtaisesti nimenomaan kirkon jäsenten ateria, vaikka tuskin yhtäkään ehtoollispöytään tullutta on käännytetty pois. Korkeintaan ehkä vahvasti päihtyneen osalta on joskus näinkin käynyt. Kirkon jäsenyyttä ei siis kuitenkaan tarkisteta, mutta Suomen ev. Kastettu lapsi, jolle on opetettu ehtoollisen merkitystä, saa osallistua ehtoolliseen yhdessä vanhempansa tai muun hänen kristillisestä kasvatuksestaan huolehtivan konfirmoidun jäsenen kanssa.

Kastettu seurakunnan jäsen, joka osallistuu rippikouluun, voi ehtoollisopetusta saatuaan osallistua ehtoolliseen seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa rippikoulunsa opettajan kanssa. Ehtoollinen voidaan antaa myös muulle henkilölle, joka on sairaana tai hätätilassa ja käsittää ehtoollisen merkityksen. Ruotsalo muistuttaa myös, että ehtoollispöytään, siis alttarin ääreen, voi tulla myös pyytämään siunausta.

Varmaan useimmissa kirkoissa on tapana kysyä aikuiselta, jaetaanko lapselle ehtoollinen vai siunataanko hänet. Hautojen havutukseenkin sain uutta perinnetietoa Leena Tiusaselta. Keskiajalta peräisin olevan uskomuksen mukaan havutus tehtiin siksi, etteivät vainajat lähtisi kummittelemaan haudoista.

Pistävät havunneulat eivät nimittäin tunnu hyvältä vainajankaan varpaissa! Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9—23 ja viikonloppuisin kello 8— Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista.

Muista hyvät tavat, älä huuda! Älä yritä muuttaa aihetta. Tilaa TS Asiakaspalvelu Mediamyynti. Lue näköislehteä Lähetä uutiskuva Lähetä uutisvinkki. Extra Turun Sanomat Tasa-arvoinen homo Homous oli todellakin Suomen lainsäädännössä kielletty. Sairausluokituksesta homoseksuaalisuus poistettiin meillä vasta vuonna Mitä virkaa on oluttölkkien muovipalloilla?

Panttaaja Irlantilaisissa Kilkenny-, Guinness- ja Murphy's Irish Stout -oluttölkeissä on todellakin tällainen pingispalloa pienempi muovinen widget-kuula, joka lisätään panimolla tölkitysvaiheessa tuotteeseen. Mikä erottaa Ilveksen ja Tapparan?